PV1B60 Kniha a historické knihovní celky

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Heilandová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jindra Pavelková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 VP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámení studentů s historií knihy na Moravě a významnými historickými knihovnami.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude mít přehled o jednotlivých etapách vývoje knihy a její výroby, stejně jako o knižní kultuře v rámci současných knihovních fondů.
Osnova
  • Kurz představí historii a vývoj knihy, její podobu, výrobu a zpracování. Postiženy budou i různé materiály a techniky důležité pro vznik knihy a v dnešní době její možné restaurování. Pozornost bude zaměřena i na výrobu knihy a obecně knihtisk na Moravě a v Brně. Hlavní zájem bude směřován k dochovaným historickým knihovním fondům na jižní Moravě, kde výklad bude doplněn rovněž exkurzemi. Kurz bude probíhat v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně - 4 patro formou blokové výuky.
Literatura
  • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 1350 s. ISBN 8072773127. info
  • BOHATCOVÁ, Mirjam. Česká kniha v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-7038-131-0. info
  • DOKOUPIL, Vladislav. Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Universitní knihovny v Brně. Vyd. 1. Brno: Musejní spolek, Universitní knihovna, 1972. 379 s., 32. info
Výukové metody
2 hodiny přednášky, samostatná práce
Metody hodnocení
Zápočet, docházka, samostatná práce na zadané téma
Informace učitele
Mgr. Lucie Heilandová
Od roku 2004 se v Oddělení starých tisků Moravské zemské knihovny v Brně podílí na katalogizaci grafik, starých map a starých tisků v rámci výzkumného záměru Historické fondy MZK. V současnosti působí jako odborný pracovník na výzkumném projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén.
PhDr. Jindra Pavelková
V letech 2004 - 2010 působila v Moravské zemské knihovně jako odborný pracovník na výzkumném záměru Historické fondy MZK. Výzkumný záměr postupně zpřístupnil historické sbírky a další unikátní fondy MZK badatelům i laické veřejnosti prostřednictvím metadatového katalogu a digitální knihovny těchto fondů. V současnosti působí jako odborný pracovník na výzkumném projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén.

Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá v prostorách Moravské zemské knihovny od 8,35 do 10,05!.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.