RLDTP2 Příprava odborné studie

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
RLDS3 Doktorský seminář III || NOW ( RLDS3 Doktorský seminář III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kurzu studenti pod vedením svého školitele, případně i ve spoluautorství s ním, připravují k publikaci odbornou studii, odevzdávají ji k připomínkám a zapracovávají podněty a připomínky školitele a koordinátora kurzu.
Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti schopni:
 • vybrat z vlastního doktorského výzkumného projektu nějakou jeho ústřední a dostatečně samostatnou část, která přispívá ke konkrétní odborné diskusi a může být přínosně zpracována v samostatném článku;
 • sepsat studii splňující standardy odborné akademické publikace založené na původním výzkumu;
 • efektivně pracovat s konstruktivní kritikou vlastního textu.
 • Osnova
  • Setkání se školitelem, diskuse o budoucím článku.
  • Zahájení prací na článku.
  • Dokončení pracovní verze článku.
  • Minimálně čtyři revize článku.
  • Odeslání článku školiteli.
  • Získání zpětné vazby od školitele.
  • Přepracování článku na základě zpětné vazby.
  • Odevzdání upravené pracovní verze článku k ohodnocení.
  • Dokončení článku k odeslání do redakce zvoleného časopisu.
  Literatura
   doporučená literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  Výukové metody
  Samostatná četba, příprava článku pod vedením školitele, úpravy článku.
  Metody hodnocení
  Ke zkušebnímu termínu vypsanému v IS MU účastníci kurzu odevzdávají do odevzdávárny předmětu dokončený odborný článek s průběžným poznámkovým aparátem, který byl detailně konzultován se školitelem a je připraven k odeslání do redakce odborného recenzovaného časopisu. Kritériem hodnocení je odborná a formální kvalita odevzdaného textu (100 %).
  Navazující předměty
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.