SHK20a Music editions of 18th Century I.

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Helena Kramářová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michaela Ratolístková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Michaela Ratolístková
Supplier department: Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Fri 20. 9. 13:00–14:40 C32, Fri 25. 10. 13:00–14:40 C32, Fri 22. 11. 13:00–14:40 C32, Fri 6. 12. 13:00–14:40 C32
Prerequisites
The prerequisite for the course is basic knowledge of music theory and harmony.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Po absolvování předmětu budou studenti schopni definovat základní terminologii týkající se ediční problematiky. Seznámí se se základními druhy edic a jejich charakteristikami. V průběhu semestru si osvojí základní principy ediční činnosti, včetně základních návyků historicko-badatelské práce, a to vrámci archivního praktika ve vybrané muzejní instituci. Studentům bude taktéž představena struktura a organizace archivů a muzeí v ČR. Naučí se též pracovat s archivními katalogy a pomůckami.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat základní terminologii
- rozlišit a popsat základní druhy edic, jejich charakteristiky
- orientace v organizaci archivů ČR, schopnost práce s archivními katalogy a pomůckami
- vytvořit pomocí základních principů ediční činnosti krátkou edici notového textu
Syllabus (in Czech)
 • 1. Archivní praktikum
 • 2. Archivy a práce s notovým materiálem
 • 3. Druhy edic
 • 4. Praktický postup při transkripci notového materiálu
Literature
  required literature
 • Kritika hudebního textu :metody a problémy hudební filologie. Edited by Maria Caraci Vela - Alena Jakubcová - Angela Romagnoli - Jiří Kroup. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2001. 457 s. ISBN 80-85917-57-2. info
 • VELICKÁ, Eva, BERGMANNOVÁ,Sandra, BERNÁ,Lucie. Rukověť hudebního editora. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2008.
  recommended literature
 • Emans, Reinmar - Krämer, Ulrich (edd.) Musikeditionen im Wandel der Geschichte. Berlin ; Boston: De Gruyter, 2015 - XI, 741 S.
 • Kepper, Johannes. Musikedition im Zeichen neuer Medien: historische Entwicklung und gegenwärtige Perspektiven musikalischer Gesamtausgaben. Norderstedt: Books on Demand, 2011 - 403 S.
Teaching methods
Discussion, editing, practice and homeworks.
Assessment methods
homeworks during semester (ELF), obligatory presence and final written test
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/SHK20a