SHK20a Ediční seminář I.

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Helena Kramářová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Ratolístková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Ratolístková
Dodavatelské pracoviště: Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 20. 9. 13:00–14:40 C32, Pá 25. 10. 13:00–14:40 C32, Pá 22. 11. 13:00–14:40 C32, Pá 6. 12. 13:00–14:40 C32
Předpoklady
Předpokladem pro absolvování kurzu je znalost základů hudební nauky a základní znalosti harmonie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu budou studenti schopni definovat základní terminologii týkající se ediční problematiky. Seznámí se se základními druhy edic a jejich charakteristikami. V průběhu semestru si osvojí základní principy ediční činnosti, včetně základních návyků historicko-badatelské práce, a to vrámci archivního praktika ve vybrané muzejní instituci. Studentům bude taktéž představena struktura a organizace archivů a muzeí v ČR. Naučí se též pracovat s archivními katalogy a pomůckami.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat základní terminologii
- rozlišit a popsat základní druhy edic, jejich charakteristiky
- orientace v organizaci archivů ČR, schopnost práce s archivními katalogy a pomůckami
- vytvořit pomocí základních principů ediční činnosti krátkou edici notového textu
Osnova
 • 1. Archivní praktikum
 • 2. Archivy a práce s notovým materiálem
 • 3. Druhy edic
 • 4. Praktický postup při transkripci notového materiálu
Literatura
  povinná literatura
 • Kritika hudebního textu :metody a problémy hudební filologie. Edited by Maria Caraci Vela - Alena Jakubcová - Angela Romagnoli - Jiří Kroup. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2001. 457 s. ISBN 80-85917-57-2. info
 • VELICKÁ, Eva, BERGMANNOVÁ,Sandra, BERNÁ,Lucie. Rukověť hudebního editora. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2008.
  doporučená literatura
 • Emans, Reinmar - Krämer, Ulrich (edd.) Musikeditionen im Wandel der Geschichte. Berlin ; Boston: De Gruyter, 2015 - XI, 741 S.
 • Kepper, Johannes. Musikedition im Zeichen neuer Medien: historische Entwicklung und gegenwärtige Perspektiven musikalischer Gesamtausgaben. Norderstedt: Books on Demand, 2011 - 403 S.
Výukové metody
Diskuse, archivní praktikum, editování, praktické cvičení a domácí úkoly.
Metody hodnocení
průběžné úkoly, práce s ELFovým kurzem, povinná docházka a odevzdání malé seminární práce
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.