JAP233 Japanese Digital Games

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Marek Mikeš, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Department of Japanese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Japanese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
Wed 20. 10. to Fri 17. 12. Wed 10:00–11:40 B2.43, Mon 13. 9. to Tue 19. 10. Wed 10:00–11:40 K32, except Wed 15. 9.
Prerequisites (in Czech)
Kurz je vhodný i pro zájemce mimo obor Japanistika.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz se zabývá fenoménem tvorby a hraní digitálních her v Japonsku. Cílem je studentům předat historický přehled vývoje her, kontext herního tvorby a umožnit kriticky nahlížet na digitální hry jako na dominantní prvek japonského zábavního průmyslu, který je také výrazným exportním artiklem. Kurz je přehledový a interdisciplinární, kombinuje historická, technologická a game designová témata spolu s formální analýzou her, herními studii a fan(dom) studies.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování kurzu bude student schopen:
-popsat základní specifika japonských digitálních her a trhu s nimi
-zasadit fenomén japonských digitálních her do kontextu světové tvorby i do kontextu japonské společnosti
-napsat odborný text na téma digitálních her
-popsat a aplikovat základní principy analýzy digitálních her.
Syllabus (in Czech)
 • Kurz je strukturován do 2 bloků: přednášky (1. - 9. týden) a prezentace studentů (10. - 12. týden)
 • Přednášky obsahují vždy teoretickou a ilustrační část za použití konkrétních herních sérií. V polovině kurzu probíhá diskuzní seminář nad problematikou výzkumu japonských digitálních her - podklady pro diskuzi vypracovávají studenti v průběhu kurzu na základě zadání.
 • V posledních třech týdnech prezentují studentské týmy zpracovaná témata související s japonskými digitálními hrami nebo herním průmyslem dle zadání či vlastního výběru na základě konzultace s vyučujícím.
 • 1. Úvodní hodina - základní informace ke kurzu a požadavky
 • 2. Historický úvod, 1. část: vzestup japonských digitálních her || casestudy: fenomén Mario
 • 3. Historický úvod, 2. část: ústup vládce světového trhu || casestudy: série Final Fantasy
 • 4. Digitální hry v japonské společnosti; Nintendo jako handheldový král || casestudy: žánr Metroidvania
 • 5. Digitální hry a jejich koexistence s ostatními populárními médii v Japonsku || casestudy: franšíza Pokémon
 • 6. Výzkum japonských digitálních her - diskuze nad literaturou
 • 7. Propagace japonských her a pokus jménem Cool Japan || casestudy: série Dark Souls
 • 8. Specifika japonské herní tvorby a spotřebitelského chování || casestudy: žánr Vizuální novely
 • 9. Obskurní japonské hry a jejich kontext || casestudy: série Katamari Damacy
 • 10. - 12. Závěrečné prezentace studentů
Literature
 • CONSALVO, Mia. Atari to Zelda : Japan's videogames in global contexts. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2016. viii, 259. ISBN 9780262034395. info
 • KOYAMA, Yūsuke. Nihon dejitaru gemu gyokaishi. Kyōto: Jinbun shoin, 2016. 397 stran. ISBN 9784409241073. info
 • KOHLER, Chris. Power-up : how Japanese video games gave the world an extra life. Edited by Shuhei Yoshida. Mineola, New York: Dover Publications, Inc., 2016. xi, 320. ISBN 9780486801490. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, workshop, vlastní prezentace, tvorba závěrečné seminární práce (týmová), reflexe četby, diskuze
Assessment methods (in Czech)
- splnění úkolů - četba, prezentace tématu (50%)
- týmová závěrečná práce (50%)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/JAP233