logo Filozofická fakulta Seminář japonských studií
Centrum asijských studií
1421101810 SJS CAS  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí seminářeMgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
zástupce vedoucíhoMgr. Marek Mikeš
zástupkyně vedoucíhoMgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.

Zaměstnanci

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci


    Další aplikace