SJURS02J Reflective seminar II

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Supplier department: Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
NOW ( SJUPP02J Teacher's training II )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnou prostor pro důkladnou analýzu a reflexi praxe realizované na příslušné SŠ. Umožnit studetům společně s oborovým didaktikem reflektovat zkušenosti z náslechů a vlastní či tandemové výuky.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude schopen účelně využívat poznatky z náslechů, reflektovat postupy provázejícího učitele a především vlastní výuku.
Syllabus (in Czech)
  • V návaznosti na probíhající pedagogickou praxi: reflexe náslechů reflexe tandemové výuky reflexe vlastní výuky sdílení výukových plánů
Literature
  • ENCINA ALONSO , VICTORIA ANGELES CASTRILLEJO , ANTONI ORTA: Soy profesor: aprender a enseñar 1, Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2012, 160 s. ISBN 9788477119906
  • REGUEIRO RODRIGUEZ: Programación didactica ELE, Arco Libros, 2014, 96 s.
  • ENCINA ALONSO , VICTORIA ANGELES CASTRILLEJO , ANTONI ORTA: Soy profesor: aprender a enseñar 2, Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2012, 192 s. ISBN: 978-84-7711-991-306
  • Moreno, C.: Materiales, estrateias,recursos enseñanza español como 2/L, Arco Libros, 2011, 525 s.
Teaching methods (in Czech)
semináře s aktivní účastí, pezentace, reflexe, diskuze.
Assessment methods (in Czech)
reflektivní deník učitelské portfolio aktivní účast na seminářích (prezentace, diskuze, příprava did. materiálů)
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2022, Autumn 2023, Spring 2024.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2021, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/SJURS02J