CS

FF:KSCB004 History and Culture of Taiwan - Course Information

KSCB004 History and Culture of Taiwan

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (lecturer)
Supervisor
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
China Studies Seminar - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Supplier department: China Studies Seminar - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Timetable
Wed 18:00–19:40 D51
Prerequisites (in Czech)
Kurz nevyžaduje žádnou předběžnou znalost tématu.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 24/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course gives a chronological overview of the history of Taiwan and its cultural influences in respective historic era, which recently have particpated in negotiation of Taiwanese identity.
At the end of the course students should be able to:
- identify basic terms, events, and figures of Taiwanese history
- interpret various historical approaches to Taiwan
- demonstrate, how such theoretical concepts, as colonialism or nationalism, expressed in Taiwanese culture
-define how Chinese and Taiwaense identity is negotiated
Learning outcomes (in Czech)
Kurz představí dějiny a kulturní vývoj Taiwanu od nejstaršího osídlení až do současnosti. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními historickými a kulturními milníky na Taiwanu a zasadit vývoj na ostrově do regionálních a globálních souvislostí.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět hlavním událostem dějin Taiwanu - na základě nabytých znalostí interpretovat tyto události v širším společenském a politickém kontextu - identifikovat základní kulturní vlivy, které se projevují v jednotlivých obdobích
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvodní hodina 2. Nejstarší osídlení Taiwanu a) Geografické a geopolitické aspekty ostrova b) Etnické složení a jazyky c) Austronéská a čínská migrace na Taiwan d) Ilha Formosa - příchod koloniálních mocností e) Koxinga 3. Vláda dynastie Čching a) Taiwan v očích mandžuského dvora b) Otevření ostrova po opiových válkách c) Souboj západních mocností d) Samostatná provincie e) Labutí píseň Republiky Formosa 4. První kolonie Japonska a) Odpor obyvatelstva b) „Zlatá éra“ - rozvoj Taiwanu c) Japanizace d) Taiwan během druhé světové války 5. Znovupřipojení Taiwanu k Číně a) Obnovení čínské správy ostrova b) Incident 228 c) Příchod Kuomintangu d) Boj za „pravou“ Čínu e) Kultura v poválečném období (1945-1949) 6 + 7. Nejdelší stanné právo na světě - vláda Kuomintangu a) Boj o návrat na pevninu, Korejská válka a Americký spojenec b) Osud opozice c) Mezinárodní situace d) Státní správa, ústava, zákony e) Ekonomický boom f) KMT po smrti Čankajška g) 80. léta h) Kultura pod taktovkou KMT 8. Demokratizace Taiwanu a) Konec vlády jedné strany b) Reformy a vznik opozice c) Taiwanská úžina a zahraniční vztahy 9. Rušná politická scéna a) Politická kultura KMT v. DPP b) Tíživá otázka nezávislosti c) Sunflower movement ( Hostující přednášející Sue Nyguen, M.A.) 10. Současná Taiwanská společnost a) Sociální problémy (postavení žen ve společnosti, otázka menšin, vzdělávání, stárnutí populace, korupce, nukleární odpad, levná pracovní síla ze zahraničí, prostituce a organizovaný zločin) b) Náboženství v každodenním životě (Rituály a symbolika, svátky, politický impakt) 11. Literatura a kinematografie 12. Závěrečná hodina
Literature
  required literature
 • BAKEŠOVÁ, Ivana. Taiwan :jiná Čína. 1. vyd. Havířov: Petr P. Pavlík, 1992. 163 s. ISBN 80-85574-04-7. info
  recommended literature
 • Re-writing culture in Taiwan. Edited by Fang-Long Shih - Stuart Thompson - Paul-Francois Tremlett. 1st pub. London: Routledge, 2009. xiv, 218. ISBN 9780415466660. info
 • Taiwan : a new history. Edited by Murray A. Rubinstein. Expanded ed. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2007. xvi, 560. ISBN 9780765614957. info
 • BROWN, Melissa J. Is Taiwan Chinese? : the impact of culture, power, and migration on changing identities. Berkeley: University of California Press, 2004. xvi, 333. ISBN 0520231821. info
 • LIŠČÁK, Vladimír. Taiwan. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 125 s. ISBN 8072770977. info
Teaching methods
The course has form of a seminar
Assessment methods
Attandance Student's presentations and team project Student's active participation during seminars
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/KSCB004