logo Filozofická fakulta Seminář čínských studií
Centrum asijských studií
1421101820 SCS CAS  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí seminářeMgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
zástupkyně vedoucíhoMgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci