logo Filozofická fakulta Seminář čínských studií
Centrum asijských studií
1421101820 SCS CAS  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí seminářeMgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci