Mgr. Mária Ištvánová, PhD.

učo 251808
Odborná asistentka SCS CAS FF MU