AED_10 Special Lecture IV

Faculty of Arts
Spring 2004
Extent and Intensity
0/0. 10 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (seminar tutor)
Supervisor
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Dobešová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student doktorandského studia archeologie musí v rámci svého studia absolvovat alespoň 4 speciální přednášky dle svého výběru. Z nabídky ÚAM jsou doporučeny: AEB_13 Dejiny a archeológia rímskej Panónie AEB_17 Počátky produktivního hospodářství Předního východu AEB_29 Kapitoly z archeologické teorie a metody AEB_50 Archaeology of Pre-Columbian America AEB_53 Pravěké umění Evropy AEB_56 Od raněstředověké aglomerace k právnímu městu AEB_57 Hospodársky a kultúrny vývoj stredného Podunajska vo včasnej dobe dejinnej II AEB_63 Střední Evropa a Středomoří I AEB_64 Střední Evropa a Středomoří II AEB_65 Stredoveké vojenstvo AEB_66 Popelnicová pole v Karpatské kotlině Po konzultaci s vedoucím disertační práce je možné zvolit i předměty z jiných oborů, fakult či vysokých škol.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2016, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2004/AED_10