MUI_63 Introduction to monument care

Faculty of Arts
Spring 2005
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Holman (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Pavel Holman
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Holman
Timetable
Tue 11:40–12:25 16
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • Úvod do problematiky, základní pojmy, přírodní a kulturní dědictví, základní legislativa, ochrana ve světě, Světové dědictví Unesco.
 • Úvod do památkové péče, základní pojmy, vývoj ochrany památek na území ČR a v Evropě.
 • Teorie památkové péče; různé přístupy k ochraně a obnově; rekonstrukce, renovace, restaurování.
 • Základní legislativa týkající se ochrany kulturního dědictví, orgány památkové péče a její organizace v ČR.
Literature
 • Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. 1. vyd. Praha 1998
 • Nesvadbíková, Jiřina: K vývoji památkové péče na území Československa, Praha 1984
 • Sbírka zákonů ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR
 • internetová adresa: http://culture.coe.fr/pat/eng/
 • Veselý, Josef - Fajkošová, Lenka: Rekonstrukce a ochrana památek. 1. vyd. Brno 1983
 • Richter, Václav: Památka a péče. 1. vyd. Praha 1993
 • Voděra, Svatopluk: Přehled teorie a technických metod obnovy památek. 1. vyd. Praha 1978
 • Vinař, jan - Kufner, Václav - Horová, Ivana: Historické krovy. 1. vyd. Praha 1995
 • Dvořák, Max: Katechismus der Denkmalpflege. 2. vyd. Wien 1918
 • Muk, Jan: Historické konstrukce. 1. vyd. Praha 1996
 • Kříž, Milan: Obnova a rekonstrukce památek. 2. vyd. Brno 1997
 • Další dle zadání vyučujícího
 • Dehio, Jiří Gottfrie: Ochrana a zachování památek. Praha 1907
 • Vinter, Vlastimil: Úvod do dějin a teorie památkové péče. Praha, SPN 1981
Assessment methods (in Czech)
přednáška; zkouška - znalost odpřednášené látky a její praktická aplikace, povinná četba jedné publikace ze seznamu literatury
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2003, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2005/MUI_63