MUI_63 Introduction to monument care

Faculty of Arts
Spring 2002
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Holman (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Pavel Holman
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Holman
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • Úvod do problematiky, základní pojmy, přírodní a kulturní dědictví, základní legislativa, ochrana ve světě, Světové dědictví Unesco.
 • Úvod do památkové péče, základní pojmy, vývoj ochrany památek na území ČR a v Evropě.
 • Teorie památkové péče; různé přístupy k ochraně a obnově; rekonstrukce, renovace, restaurování.
 • Základní legislativa týkající se ochrany kulturního dědictví, orgány památkové péče a její organizace v ČR.
Literature
 • Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. 1. vyd. Praha 1998
 • Nesvadbíková, Jiřina: K vývoji památkové péče na území Československa, Praha 1984
 • Sbírka zákonů ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR
 • internetová adresa: http://culture.coe.fr/pat/eng/
 • Veselý, Josef - Fajkošová, Lenka: Rekonstrukce a ochrana památek. 1. vyd. Brno 1983
 • Richter, Václav: Památka a péče. 1. vyd. Praha 1993
 • Voděra, Svatopluk: Přehled teorie a technických metod obnovy památek. 1. vyd. Praha 1978
 • Vinař, jan - Kufner, Václav - Horová, Ivana: Historické krovy. 1. vyd. Praha 1995
 • Dvořák, Max: Katechismus der Denkmalpflege. 2. vyd. Wien 1918
 • Muk, Jan: Historické konstrukce. 1. vyd. Praha 1996
 • Kříž, Milan: Obnova a rekonstrukce památek. 2. vyd. Brno 1997
 • Další dle zadání vyučujícího
 • Dehio, Jiří Gottfrie: Ochrana a zachování památek. Praha 1907
 • Vinter, Vlastimil: Úvod do dějin a teorie památkové péče. Praha, SPN 1981
Assessment methods (in Czech)
přednáška; zkouška - znalost odpřednášené látky a její praktická aplikace, povinná četba jedné publikace ze seznamu literatury
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2005, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2002, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2002/MUI_63