VIK_DMP Thesis

Faculty of Arts
Spring 2007
Extent and Intensity
0/0/0. 30 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Iva Dušová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Práce jsou na bílém papíru formátu A4, strany jsou očíslovány, vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce, rok zpracování. Dále musí práce obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, soupis použité literatury a obsah. Minimální rozsah bakalářské diplomové práce je 140 000 znaků. Student si zaregistruje diplomovou práci v IS na začátku předpokládaného posledního semestru studia, v němž bude skládat státní zkoušku a obhajovat diplomovou práci. Příslušné studijní referentce nahlásí název práce v ČJ a AJ a jméno vedoucího práce. Po vložení těchto údajů se zpřístupní archiv závěrečné práce, kam student vloží celý text práce, anotace (česky a anglicky) a klíčová slova (česky a anglicky). U obou výtisků diplomové práce zajistí podpis a datum podpisu od svého vedoucího, razítko obdrží v Kabinetu knihovnictví při odevzdání. Na studijní oddělení se již s výtisky neobrací. Diplomovou práci musí student odevzdat nejpozději v termínech do 11. května (pro obhajoby v červnovém termínu), do 30. června (pro obhajoby v prodlouženém zkouškovém období jarního semestru) a do 30. listopadu (pro obhajoby ve zkouškovém období podzimního semestru)
Assessment methods (in Czech)
Práce se obhajuje.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2007/VIK_DMP