RLB262 Foucault, analýza diskurzu a teorie náboženství

Filozofická fakulta
jaro 2009
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Rozvrh
St 11:40–13:15 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Michel Foucault patří jednoznačně k nejvýznamnějším myslitelům 20. století. Jeho myšlení ovlivnilo nebývalým způsobem podobu všech sociálně vědných disciplín a v každé z nich vedlo k hluboké sebereflexi a výraznému přehodnocení dosavadních přístupů. Foucaultovy analýzy diskursu, moci a utváření já tvoří dnes základ celé řady metodologických přístupů v sociálních vědách a obeznámenost s Foucaultovým myšlením je tak jedním ze základních předpokladů chápání současných společensko vědních diskusí. Pro religionistiku má zásandí význam jak Foucaultovo pojetí historiografie, tak další rozpracovávání jeho myšlenek v sociologii a kulturní antropologii.
Cílem tohoto kurzu proto je uvést studenty prostřednictvím četby a diskusí o ní do myšlení Michela Foucaulta. V rámci kurzu budou seznámeni s jeho vlivem na soudobé sociální vědy a s vybranými způsoby aplikace a rozpracování archeologie vědění.
Po absolvování kurzu by studenti měli být obeznámeni s hlavními principy a postupy Foucaultovy archeologie vědění, s možnostmi využití archeologické analýzy v sociálních vědách a s některými vlivnými způsoby jejího rozvinutí v sociologii a historiografii.
Osnova
  • (0) Organizační setkání; (1) Úvodní přednáška: Foucault, archeologie a sočasné socální vědy; (2) Diskurs; (3) Subjekt; (4) Dějiny a genealogie; (5) Archeologie; (6) Společenské vědy a zrození člověka; (7) Diskursivní a nediskursivní formace; (8) Historické formace a jejich změny; (9) Moc; (10) Péče o sebe; (11) Inspirace Foucaultem I: Sociální pole a kapitál (Pierre Bourdieu); (12) Inspirace Foucaultem II: Subaltern studies a analýza moci v koloniálním kontextu.
Literatura
  • FOUCAULT, Michel. Slova a věci. Translated by Jan Rubáš. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. v, 309. ISBN 9788025117132. info
  • FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat :kniha o zrodu vězení. Translated by Čestmír Pelikán. Praha: Dauphin, 2000. 427 s. ISBN 80-86019-96-9. info
  • FOUCAULT, Michel. Vůle k vědění : dějiny sexuality. I. : Dějiny sexuality. I., Vůle k vědění (Přid.). Praha: Herrmann & synové, 1999. 189 s. info
  • DELEUZE, Gilles. Foucault. V Praze: Herrmann & synové, 1996. 191 s. info
  • FOUCAULT, Michel. Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann & synové, 1996. 303 s. info
  • FOUCAULT, Michel. Diskurs ; Autor ; Genealogie : tři studie. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1994. 115 s. ISBN 8020504060. info
Metody hodnocení
Typ výuky:
Seminární diskuse.
Podmínky ukončení:
(1) Aktivní diskuse při seminářích (případně odevzdané position papery).
(2) Esej na vybraný aspekt Foucaultovy archeologie.
(3) Ústní rozmluva o eseji.
Informace učitele
1. V případě nepřítomnosti na seminární diskusi je student povinen odevzdat position paper o délce tří odstavců obsahujících: a) stanovisko/názor/pojetí autora, b) zdůvodnění stanoviska autora, c) polemiku s autorem, případně návrh alternativního řešení problému.
2. Esej má délku konferenčního příspěvku (cca 4-8 stran [1 s=1800 znaků]). Jejím cílem je podat rozbor některého aspektu Foucaultovy metody s případným rozpracováním jejího významu a použitelnosti v rámci religionistického bádání. Jinou možností je pokus o zpracování některého (nejlépe diplomového) problému způsobem využívajícím Foucaultovy metodologické postupy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2018, podzim 2020, jaro 2023.