SH_Z15 Viola da gamba a barokní violoncello

Faculty of Arts
Spring 2009
Extent and Intensity
0/9/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Tilla Dotzler (seminar tutor), PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Obsahem předmětu je vytváření technicko interpretačních dovedností jako specifických předpokladů pro poučené provozování hudby tzv.starších stylových období - renesance, baroka a klasicismu. (intonace, frázování, deklamace, ozdoby, hra v ansámblu)
Syllabus (in Czech)
 • Barokní violoncello:
 • Talentová zkouška: 2 sólové skladby (pomalá a rychlá) z období baroka nebo klasicismu
 • Postupová zkouška: 3 sólové skladby (např. z jedné suity J.S. Bacha nebo od D. Gabrielliho atp.)
 • Absolventský koncert: 1 sonata nebo sólová suita; 1 ansámblová skladba, v níž student hraje part bassa continua; 1 violoncellový koncert z období baroka nebo klasicismu;
 • Viola da gamba:
 • Talentová zkouška: 2 sólové skladby (pomalá a rychlá) z období renesance nebo baroka na vlastním nástroji (nemusí to být nutně viola da gamba)
 • Postupová zkouška: 1 sonáta např. od G.Ph. Telemanna
 • Absolventský koncert: 1 skladba s diminucemi (Ortiz, Simpson nebo dalla Casa atp.)
 • 1 sonáta od J.S.Bacha, A. Corelliho nebo jedna suita od M. Maraise
 • 1 skladba, v níž student hraje part bassa continua
 • 1 skladba z z klasického nebo předklasického období (C.Ph. E. Bach, C.Fr. Abel)
Literature
 • Literaturu ke studiu zadává lektor v individuálních lekcích.
Assessment methods (in Czech)
Barokní violoncello:
Talentová zkouška: 2 sólové skladby (pomalá a rychlá) z období baroka nebo klasicismu
Postupová zkouška: 3 sólové skladby (např. z jedné suity J.S. Bacha nebo od D. Gabrielliho atp.)
Absolventský koncert: 1 sonata nebo sólová suita; 1 ansámblová skladba, v níž student hraje part bassa continua; 1 violoncellový koncert z období baroka nebo klasicismu;

Viola da gamba:
Talentová zkouška: 2 sólové skladby (pomalá a rychlá) z období renesance nebo baroka na vlastním nástroji (nemusí to být nutně viola da gamba)
Postupová zkouška: 1 sonáta např. od G.Ph. Telemanna

Absolventský koncert: 1 skladba s diminucemi (Ortiz, Simpson nebo dalla Casa atp.)
1 sonáta od J.S.Bacha, A. Corelliho nebo jedna suita od M. Maraise
1 skladba, v níž student hraje part bassa continua
1 skladba z z klasického nebo předklasického období (C.Ph. E. Bach, C.Fr. Abel)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: every other week.
Information on the extent and intensity of the course: 9 hodin za semestr.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2009, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2009/SH_Z15