VIKBA11 Selekční jazyky

Filozofická fakulta
jaro 2009
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Silvie Kořínková Presová, DiS. (přednášející)
Garance
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Dušová
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Přednáška má studenty seznámit s významem, teorií a využitím selekčních jazyků v informačních systémech. Problematika selekčních jazyků je vyložena komplexně z hlediska funkcí informačního systému a jeho jednotlivých prvků a procesů (dokument, jeho vstupní zpracování, uložení informací, vyhledávání informací, výstupní zpracování informací, hodnocení informačního systému). Oblast selekčních jazyků je zasazena do širšího kontextu věcného zpracování informací. Pozornost je věnována funkci a významu selekčního jazyka jako nezbytné lingvistické komponenty většiny moderních automatizovaných informačních a knihovních systémů.
Osnova
  • 1. TEORIE SELEKČNÍCH JAZYKŮ 1.1. Terminologie a typologie selekčních jazyků. 1.2. Teoretické základy selekčních jazyků v logice, lingvistice, sémiotice a epistemologii. 1.3. Struktura, formáty a implementace selekčních jazyků. 1.4. Vztah mezi jednotlivými typy selekčních jazyků, propojování selekčních jazyků. 2. METODIKA A PRAXE SELEKČNÍCH JAZYKŮ 2.1. Vybrané příklady jednotlivých typů selekčních jazyků. 2.2. Praktické aspekty správy, aktualizace a využití selekčních jazyků. 2.3. Současný stav selekčních jazyků v knihovnách a informačních institucích v ČR.
Literatura
  • FOSKETT, A. C. The subject approach to information. 5th ed. London: Library association, 1996. xv, 456. ISBN 1856040488. info
  • CHU, Heting. Information representation and retrieval in the digital age. Medford, New Jersey: Information Today, Inc., 2003. xiv, 248. ISBN 1573871729. info
  • AITCHISON, Jean, Alan GILCHRIST a David BAWDEN. Thesaurus construction and use : a practical manual. 4th ed. London: Aslib, 2000. xiv, 218. ISBN 0851424465. info
  • SMITH, Sherry L. a Kari J. KELLS. Inside indexing : the decision-making process. [S.l.]: Northwest Indexing Press, 2005. vii, 189. ISBN 0977103501. info
  • AIKAWA, Hiroko. Guidelines on subject access to individual works of fiction, drama, etc. 2. ed. Chicago: American Library Association, 2000. iii, 67. ISBN 0838935036. info
  • The future of classification. Edited by Rita Marcella - Arthur Maltby. Aldershot: Gower, 2000. xv, 144. ISBN 0566079925. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:VIKBA11!
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.