PH1215 Úvod do sociologie

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 15:50–17:25 J21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je koncipován jako kombinace samostudia a výuky. Cílem kurzu je přiblížení sociologické formy uvažování nad skutečností, schopnost orientace v základních sociologických pojmech, konceptech a paradigmatech. Absolvent kurzu by měl také prokázat, že s těmito pojmy a teoriemi dokáže samostatně operovat a formulovat vlastní kritickou reflexi předkládaných konceptů.
Osnova
 • Úvodní informativní setkání
 • Výklad a diskuse v intencích prvního studijního textu (P. Berger: Pozvání do sociologie, str. 9-32, 165-182)
 • Klasická sociologická teorie I (Marx)
 • Klasická sociologická teorie II (Durkheim)
 • Klasická sociologická teorie III (Weber)
 • Čtecí týden: Berger a Luckmann: Sociální konstrukce reality
 • Sociologická teorie: diskuse k textu Sociální konstrukce reality
 • Sociologická reflexe rodiny
 • Sociologická reflexe sociální struktury společnosti
 • Sociologická reflexe konfliktu, konformity a deviace
 • Empirický výzkum – kvantitativní
 • Empirický výzkum – kvalitativní
Literatura
  povinná literatura
 • Pozvání do sociologie :humanistická perspektiva. Edited by Peter L. Berger. 2. vyd. Brno: BARRISTER & PRINCIPAL, 2003. 194 s. ISBN 80-85947-90-0. info
 • BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality :pojednání o sociologii vědění. Translated by Jiří Svoboda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 204 s. ISBN 9788086429397. info
  doporučená literatura
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie. Translated by Jana Ogrocká. V tomto překladu přeprac. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 239 s. ISBN 8086429288. info
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Jan Jařab. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 8072031244. info
Výukové metody
Přednášky, samostudium
Metody hodnocení
Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je odevzdání dvou průběžných kritických reflexí zadané četby a dále alespoň šedesátiprocentní bodové ohodnocení závěrečného písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.