PH2298 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
PH_SoZ Souborná zkouška || PROGRAM ( N - PH ) || PROGRAM ( N - HS ) || PROGRAM ( N - SS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budu studenti vybaveni metodologickými postupy nezbytnými pro vypracování diplomové práce.
Osnova
 • Pravopis
 • Stylistika
 • Práce s kancelářskými programy
 • - zpracování textu
 • Typografie, formální úprava textu (struktura seminární práce)
 • Revize textu
 • - sledování změn
 • Zdroje informací
 • - časopisy
 • - encyklopedie
 • Citační normy
 • - bibliografie
 • - pravidla citování
 • - parafráze, plagiát
 • Psaní odborného textu
 • - interpretace a hodnocení argumentu
 • - struktura argumentační eseje
Literatura
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
e-learning a individuální konzultace
Metody hodnocení
e-learningové testy a pravidelná účast na konzultacích a výsledky průběžné kontroly postupu práce
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=3353
Podmínkou udělení zápočtu jsou konzultace se školitelem dle jeho pokynů a splnění e-learningových testů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: e-learning.
Prerekvizita platí pouze pro 5leté magisterské studium. Vedou vyučující, kteří jsou vedoucí diplomových prací.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2012/PH2298