JAP213 Japonská konversace III.

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Bc. Natsuko Pavlícková (přednášející), Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Seminář japonských studií - projekt OPVK - Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - projekt OPVK - Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:50–12:25 N42
Předpoklady
JAP204 Japonská konverzace II. && JAP201a Japonský jazyk III. - výklad && JAP201b Japonský jazyk III. - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student v návaznosti na ostatní jazykové kurzy dále rozvíjí svoje schopnosti aktivního mluveného projevu v japonském jazyce. Rozšiřuje svoji slovní zásobu, seznamuje se s typickou frazeologii v sociopragmaticky specifických mluvních situacích. Je aktivně schopen běžné komunikační interakce ve zdvořilém stupni standardní japonštiny.
Osnova
  • 1. Úvod, opakování; 2. Sporty; 3. Historická událost; 4. Japonská kultura; 5. Japonská literatura; 6. Japonská kinematografie; 7. Cestování po Japonsku; 8. Vzdělávací systém; 9. Problémy současné společnosti I.; 10. Problémy současné společnosti II.; 11. Mezilidské vztahy; 12. Závěrečná zkouška.
Literatura
  • AJALT, Japanese for Busy People [Revised 3rd Edition] I Kana Version, Tokyo: Kodansha International, 2006.
  • AJALT, Japanese for Busy People I: Workbook, Tokyo: Kodansha International, 2006.
  • Kudoo Setsuko (eds.), Tanoshiku kikoo I, Tokyo: Bonjinsha, 1992.
  • Makino Akiko (eds.), Chookai task 25, Tokyo: 3A Network, 2003.
  • Banno, E.; Kawase, S.; CAG: Nihongo communication game 80. Tokyo. Japan Times, 2007.
  • Minna no nihongo, shokyū I. Tokyo. 3A Network, 1998.
  • Banno, E.; Ohno, Y.; Sakane, Y.; Shinagawa, Ch.: Genki: An Integrated Course In Elementary Japanese. Tokyo. Japan Times, 2002
  • Kudō, S. (eds.): Tanoshiku hanasō. Tokyo. Bonjinsha, 1995.
Výukové metody
Procvičování pokročilejších interakčních modelů v běžných i specifických komunikačních situacích. Cvičení v monologu i dialogu na zadané téma.
Metody hodnocení
Ústní zkouška – konverzace na zadané téma. Součástí hodnocení je také aktivní účast na hodinách.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.