CJDX01 Doktorský seminář I

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studenty: a) prezentovat výsledky svého bádání; b) obhajovat své názory v diskusi; c) kriticky analyzovat odbornou literaturu
Osnova
  • V semináři budou diskutována různá témata v závislosti na specializaci jednotlivých studentů.
Literatura
  • Literatura pro doktorský seminář je předepsána individuálně.
Výukové metody
Seminář je koncipován jako 8semestrální. Jeho podstatou je diskuse jak s vedoucím doktorské práce, tak s ostatními doktorskými studenty.
Metody hodnocení
V průběhu semestru studenti prezentují analýzy vybraných problémů, které souvisejí s jejich disertační prací.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.