DVM008 Magisterský diplomový seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbora Diego Rivera Příhodová, Ph.D. (cvičící)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Margita Havlíčková (cvičící)
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Eva Stehlíková (cvičící)
Mgr. Libor Vodička, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Osnova
  • 1. Konzultace dílčí problematiky. 2. Konzultace jednotlivých kapitol i celku práce.
Literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Pavla. Diplomová práce v souladu se zákonem s důrazem na plagiátorství. 2013. info
  • LIŠKA, Václav. Diplomová práce : zpracování a obhajoba. 3. rozš. vyd. Praha: Ivo Ulrych - Růžičkův statek, 2005. 123 s. ISBN 8086579174. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • SYNEK, Miloslav a Helena SEDLÁČKOVÁ. Diplomová práce : (metodický návod jak psát diplomové a seminární práce). 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994. 52 s. ISBN 8070797967. info
  • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce příležitost k seberealizaci :(metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno: Cerm, 1994. 71 s. ISBN 80-85867-59-1. info
Výukové metody
Teoretická příprava, individuální konzultace.
Metody hodnocení
Prezentace výsledků práce; odevzdání diplomové práce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.