PLIN023 Odborná přednáška a exkurze II

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Grác, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:30–14:55 T209
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz kombinuje exkurze na specializovaná jazykovědná pracoviště s cyklem lingvistických přednášek domácích a zahraničních odborníků zabývajících se (nejen) korpusovým a počítačovým zpracováním jazyka. Cílem je obohatit standardní výuku počítačové lingvistiky a jazykovědné bohemistiky o konkrétní vhled do sféry primárního i aplikovaného lingvistického výzkumu. Předmět je určen zejména studentům oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, otevřen je však všem bohemistům i studentům ostatních filologických oborů.
Výstupy z učení
Student získá absolvováním předmětu vhled do řady témat počítačové lingvisty i jazykovědné bohemistiky aktuálně řešených v rámci aplikačního výzkumu i praxe v IT firmách regionu,v médiích, redakcích apod. Je schopen zpracovat relevantní zprávu o odborné přednášce nebo exkurzi. Na základě znalosti konkrétní náplně práce v aplikační sféře bude schopen zvolit vhodný typ oborové pracovní stáže, brigády a následně i absolventského uplatnění.
Osnova
 • Exkurze jsou pořádány především do Ústavu Českého národního korpusu FF UK, na jednotlivá pracoviště Ústavu pro jazyk český AV ČR a do firem a institucí, v nichž mohou absolventi oborů orientovaných na počítačovou lingvistiku, bohemistiku a další blízké obory najít uplatnění.
 • Přednáškový cyklus se zaměřuje především na témata z oblasti teorie a praxe korpusového a počítačového zpracování jazyka, na problematiku počítačového překladu, na analýzu a syntézu mluveného jazyka apod.
 • Část přednášek je věnována tématům „nepočítačově“ orientované bohemistické lingvistiky.
 • Náplň kurzu je v každém semestru obměňována a aktuálně dotvářena, mj. podle návrhu studentů. Nabídka exkurzí se zčásti opakuje, a to v pevné vazbě na jarní nebo podzimní semestr (proto odlišení I, II; absolvování kurzu I není podmínkou pro registraci kurzu II).
 • Pro jarní semestr 2018 se předběžně počítá s následujícím programem:
 • Exkurze:
 • Plánujeme 3 exkurze do IT firem regionu: IBM, Phonexia, Seznam.
 • Přednáškový cyklus:
 • 1) Určování autorství - RNDr. Jan Rygl (pracovník firmy Phonexia a doktorand FI MU),
 • 2) Jazyková poradna ÚJČ AV ČR (zkušenosti z praxe) - PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D. (není nutno představovat),
 • 3) Jak vznikají zprávy - Mgr. Bc. Miloš Šenkýř (pracovník Českého rozhlasu a vyučující na FSS MU)
 • Program kurzu se může změnit, upřesněn bude na začátku semestru.
Literatura
 • Literatura bude studentům zadávána aktuálně v relaci k tématům přednáškového cyklu a zaměření navštívených lingvistických pracovišť.
Výukové metody
Důraz je kladen na aktivní zájem studentů o prezentovanou problematiku. Posluchači kurzu jsou vedeni k odborné  přípravě na přednášky i exkurze, k účasti v diskusích a k týmovému zpracování získaných poznatků.
Metody hodnocení
K úspěšnému absolvování předmětu je nutná aktivní účast alespoň na 2 exkurzích a 2 přednáškách a vypracování zprávy z vybrané akce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.