VH_804b Dějiny hudby: klasicismus B

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Ratolístková (cvičící)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
Nejsou zadány
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu bude student schopen: 1) porozumět a vysvětlit hudbu období klasicismu 2) definovat jednotlivé hudební směry v rámci hudebního klasicismu 3) analyzovat insntrumentální hudbu klasicismu 4) analyzovat vokálně instrumentální hudbu klasicismu 5) interpretovat texty z vybraných traktátů období klasicismu
Osnova
  • Předmět slouží k doplnění znalosti problematiky hudby klasicismu, Je zaměřen především na poslech, případně na analytické sondy. Poslech: Pergolesi,Krebs, Benda,C. Ph. E. Bach, W. F. Bach, J. Ch. Bach, Stamic, Haydn, Mozart, Beethoven.
Literatura
  • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Translated by Miroslav Srnka, Illustrated by Gunther Vogel. Praha: Lidové noviny, 2000. 611 s. ISBN 8071062383. info
Výukové metody
seminář, diskuse ve skupině
Metody hodnocení
esej
Informace učitele
Výuka probíhá formou semináře, je nutná 80% účast a napsání eseje.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2019, jaro 2020.