CJCFF01 Čeština pro cizince

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Hana Konečná (přednášející)
Mgr. Grazyna Marta Lachmanová (přednášející)
Mgr. Aldina Logara (přednášející)
Mgr. Melita Lukšija (přednášející)
Mgr. Biljana Gueorguieva Manolova, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Muchová (přednášející)
Mgr. Nada Petrović (přednášející)
Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil. (přednášející)
PhDr. Milena Šipková, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Eva Rusínová
Kabinet češtiny pro cizince - Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Muchová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet češtiny pro cizince - Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
Student se přihlašuje do kurzu (obecně). Jeho zařazení do kurzu dle úrovně znalosti českého jazyka proběhne na základě výsledků vstupního testu na začátku 1. semestru studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Students enroll in this course via an application form at the Department of Czech for Foreigners (not via the IS). Do kurzu se studenti přihlašují formou přihlášek v Kabinetu češtiny pro cizince (nikoli přes IS).
Mateřské obory/plány
předmět má 359 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je osvojení si základů českého jazyka (pro úroveň Z1 a Z2) a zdokonalení si mluvního i písemného projevu v českém jazyce (pro úroveň MP1 až VP).
Osnova
  • Náplň výuky se odvíjí od zjištěné úrovně znalosti českého jazyka.
Literatura
  • REŠKOVÁ, Ivana a Magdalena PINTAROVÁ. Communicative Czech (Intermediate Czech). 2.dotisk 2.vydání. : PhDr. Ivana Rešková, 2006. 196 s. ISBN 80-902180-9-1. info
  • REŠKOVÁ, Ivana. Communicative Czech : (intermediate Czech) : workbook. Praha: Univerzita Karlova, 1999. 104 s. ISBN 8071847135. info
  • REŠKOVÁ, Ivana. Communicative Czech (Elementary Czech): Workbook. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 1998. 111 s. ISBN 80-246-0574-0. info
  • Communicative Czech (Elementary Czech). Edited by Ivana Bednářová - Magdalena Pintarová. [1. vyd.]. Praha: Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, 1977. 262 s. ISBN 80-901947-2-9. info
Výukové metody
Výuka vedená učitelem (teoretická příprava), domácí úkoly, doplňková cvičení (ústní i písemná), práce s učebnicí a cvičeními pro danou úroveň znalosti českého jazyka.
Metody hodnocení
K udělení zkoušky je třeba úspěšně splnit požadavky závěrečného testu. Dále je nutné dodržet následující pravidla: 1/ V průběhu jednoho semestru musí mít student 75% účast na výuce. V případě nižší účasti nebude student připuštěn k závěrečnému testu, tzn. nebude mu umožněno kurz dokončit. 2/ Přítomnost na hodině zahrnuje plnění úkolů stanovených vyučujícím (domácí úkoly, prezentace na hodině apod.) Nesplnění těchto úkolů (nepřipravenost studenta) se hodnotí jako absence. 3/ Studentům není dovoleno střídat skupiny, pouze ve výjimečných případech výslovně předem schválených vedením Kabinetu češtiny.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je určen pro studenty mag. a doktor. studia ANJ programu, bakal. studia CJ i ANJ programu, zahr. lektory a učitele FF MU, stážisty a stipenisty FF MU. Pro studenty českého mag. a doktor. programu je určena Jazyková příprava.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020.