HIA109a History of Culture and Civilization (1789-1918). General History of the Nineteenth Century - East

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
1/1. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (lecturer)
Supervisor
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Department of History - Faculty of Arts
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Timetable
Wed 10:00–11:40 B2.52
Prerequisites (in Czech)
HIA109u Introduction to Modern Hist.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 12/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course aims at achieving an understanding of the principal paradigms of 19th century history, focusing on such issues as the Eastern question; the position and role of the Russian empire during the period of power expansionism, imperialism and colonialism; the formation of modern nationalism and the ideas of Eastern European socialism; and putting these paradigms into the general context of European and world history. Students will learn of the crucial political, economic and social trends, and schools of thought in the 19th century history, and acquire the ability to explain their special effect within the Eastern European milieu. Students will also acquire the ability to analyze and compare the events and schools of thought between Western and Eastern Europe, while putting events in the general European and often worldwide context.
Syllabus
 • The impact and reflection of the Great French Revolution in Central and Eastern Europe
 • The role of Russian in Anti-Napoleonic coalitions; the defeat of Napoleon and the Congress of Vienna
 • The era of congresses; the Holy Alliance; Alliance of Four and Five
 • Revolutionary movements in Europe in the early 1830’s
 • The Eastern Question I
 • The Eastern Question II
 • The formation of modern nations Political power systems of the second half of the 19th century
 • Socialism, conservatism and liberalism
 • Imperialism and colonialism
 • Russian revolution
 • Hague Peace Conferences; the Balkan wars and the role of Russian on the eve of the Great War
Literature
 • 9) Herre, Franz. Než se začalo psát 1900. V obavách ze zániku i s vírou v pokrok. Praha 1999
 • 5) Figes, Orgando. Natašin tanec. Kulturní dějiny Ruska. Praha-Plzeň, BETA-Dobrovský & Ševčík 2004
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 5. rozš. vyd. Praha: Lidové noviny, 2008. 594 s. ISBN 9788071066132. info
 • THIESSE, Anne-Marie. Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století. Translated by Pavla Doležalová. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. 263 s. ISBN 9788073251185. info
 • GILBERT, Martin. Dějiny dvacátého století. Translated by Šimon Pellar - Milena Pellarová. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 639 s. ISBN 8071064017. info
 • HANUŠ, Jiří. Historie moderní doby. Rozhovory o základních pojmech, událostech a problémech 19. století. (The histor of the modern times. Interview about concepts, events and issues of the 19th century.). Brno: Barrister a principal, 2004. 220 pp. Studium, sv. 4. ISBN 80-86598-64-0. info
 • CHARLE, Christophe. Intelektuálové v Evropě 19. století : historickosrovnávací esej s novým původním doslovem autora. Translated by Pavla Doležalová. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 275 s. ISBN 807325039X. info
 • PIPES, Richard and Stanislav PAVLÍČEK. Rusko za starého režimu. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 404 s. ISBN 8072035592. info
 • GILBERT, Felix and David Clay LARGE. Konec evropské éry : dějiny Evropy 1890-1990. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003. 654 s. ISBN 8020408878. info
 • DAVIES, Norman. Polsko :dějiny národa ve středu Evropy. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 481 s., [8. ISBN 80-7260-083-4. info
 • SCHULZE, Hagen. Stát a národ v evropských dějinách. Translated by Pavla Lutovská - Karel Kubiš. Praha: Lidové noviny, 2003. 366 s. ISBN 80-7106-393-2. info
 • WHEEN, Francis. Karl Marx. Translated by Milan Dvořák. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2002. 327 s. ISBN 8072579304. info
 • SKŘIVAN, Aleš. Lexikon světových dějin :1492-1914. Vyd. 1. Praha: Aleš Skřivan ml., 2002. 447 s. ISBN 80-86493-06-7. info
 • DAVIES, Norman. Evropa : dějiny jednoho kontinentu. Translated by Kateřina Keilová. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 1365 s. ISBN 8024201704. info
 • FIGES, Orlando. Lidská tragédie : ruská revoluce, 1891-1924 : A people's tragedy (Orig.). Vyd. 1. Praha: BETA, 2000. 837 s., [6. ISBN 80-86278-74-3-. info
 • HOBSBAWM, Eric J. Národy a nacionalismus od roku 1780 :program, mýtus, realita. Translated by Pavel Pšeja. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 207 s. ISBN 80-85959-55-0. info
 • SKŘIVAN, Aleš. Evropská politika, 1648-1914. Vyd. 1. Praha: Aleš Skřivan ml., 1999. 272 s. ISBN 80-902261-3-2. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Obecné dějiny novověku IV. (1789-1918) (The World History of New Age, t. IV(1789-1918)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 174 pp. ISBN 80-210-2185-3. info
 • HLAVAČKA, Milan and Marek PEČENKA. Trojspolek :německá, rakousko-uherská a italská zahraniční politika před první světovou válkou. 2., přeprac. vyd., v Libri. Praha: Libri, 1999. 279 s. ISBN 80-85983-86-9. info
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
 • PIPES, Richard. Dějiny ruské revoluce. Translated by Hana Gopaulová. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 396 s. ISBN 8072030817. info
 • PALMER, Alan. Úpadek a pád Osmanské říše. Translated by Olga Kovářová - Martin Kovář. Vyd. 1. Praha: Panevropa, 1996. 351 s., [8. ISBN 80-85846-05-5. info
 • DRŠKA, Václav, Aleš SKŘIVAN and František STELLNER. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994. 217 s. ISBN 80-85241-57-9. info
Teaching methods
sminary
Assessment methods
Successful completion of the course requires the submission of a written essay, written essay - recension and passing the final oral examination.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
General note: Ke zkoušce se posluchač může přihlásit po absolvování Úvodu do moderních dějin, českých dějin 19. století a jednoho ze dvou kursů obecných dějin.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/HIA109a