logo Filozofická fakulta Historický ústav
14211031 HistÚ Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavuprof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavuPhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
zástupce vedoucího ústavuprof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci