logo Filozofická fakulta Historický ústav
Filozofická fakulta
14211031 HistÚ FF Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.
zástupkyně vedoucího ústavudoc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavuprof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci