KSCX02 Moderní čínština pro neoborové studenty II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucia Mydliarová (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Mydliarová
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
KSCX02/01: Po 18:00–19:40 B2.51
KSCX02/02: St 18:00–19:40 B2.24
Předpoklady
KSCX01 Čínština pro nesinology I
Kurz vyžaduje absolvování kurzu Moderní čínština I (RLB130, KSCX01)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu student dosáhne úrovně mírně pokročilý jazykových oblastech:
- mluvení: student bude schopen reprodukovat základní konverzační schémata v konverzačních situacích, které rámcově určuje učebnice Moderní čínštiny pro nesinology(Lekce 5-10). Zároveň bude schopen samostatně aplikovat tyto schémata na jiné konverzační situace a témata.
- čtení: student prokáže znalost čtení jednoduchých konverzačních textů uvedených v učebnici Moderní čínština pro nesinology (Lekce 5-10). Dále bude schopný aplikovat znalost gramatických jevů moderní čínštiny, slovní zásobu a principy čtení na neznámý text, který je svou úrovní ekvivalentní konverzačním textům Učebnice moderní čínštiny I (Lekce 5-10).
- psaní: Student bude schopen aktivně reprodukovat psaný text v učebnici Moderní čínštiny pro nesinology(Lekce 5-10) a využije dosažených znalostí při tvorbě vlastního textu. Celkový počet aktivní znalosti znaků rámcově určuje učebnice Moderní čínštiny pro nesinology(Lekce 5-10)
- poslech: Student bude schopen porozumět záznamům konverzačních situací v učebnici Moderní čínštiny pro nesinology a Učebnice čínské konverzace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student dosáhne úrovně mírně pokročilý jazykových oblastech:
- mluvení: student bude schopen reprodukovat základní konverzační schémata v konverzačních situacích, které rámcově určuje učebnice Moderní čínštiny pro nesinology(Lekce 5-10). Zároveň bude schopen samostatně aplikovat tyto schémata na jiné konverzační situace a témata.
- čtení: student prokáže znalost čtení jednoduchých konverzačních textů uvedených v učebnici Moderní čínština pro nesinology (Lekce 5-10). Dále bude schopný aplikovat znalost gramatických jevů moderní čínštiny, slovní zásobu a principy čtení na neznámý text, který je svou úrovní ekvivalentní konverzačním textům Učebnice moderní čínštiny I (Lekce 5-10).
- psaní: Student bude schopen aktivně reprodukovat psaný text v učebnici Moderní čínštiny pro nesinology(Lekce 5-10) a využije dosažených znalostí při tvorbě vlastního textu. Celkový počet aktivní znalosti znaků rámcově určuje učebnice Moderní čínštiny pro nesinology(Lekce 5-10)
- poslech: Student bude schopen porozumět záznamům konverzačních situací v učebnici Moderní čínštiny pro nesinology a Učebnice čínské konverzace.
Osnova
 • 1. Opakování, slovíčka L5
 • 2. Lekce 5: gramatický výklad: adverbiální komplement, vyjádření budoucnosti, fázové slovesa, komparativ.
 • 3. Lekce 5: cvičení, čtení ve znacích a konverzace, slovíčka L6
 • 4. Lekce 6: gramatický výklad: otázka na množství, urční místa: záložky, předložka zai,sloveso existence you; adverbium dou, gramatické cvičení
 • 5. Lekce 6: cvičení, čtení ve znacích a konverzace, slovíčka L7
 • 6. Opakovací test, gramatické cvičení a konverzační cvičení
 • 7. Lekce 7: gramatický výklad: dvojslabičné záložky, předložky a slovosled, zdůrazňovací konstrukce; cvičení
 • 8. Lekce 7:gramatický výklad: slovesa směrově modifikovaná a slovosled, počítání nad 100; čtení, gramatické cvičení, slovíčka L8
 • 9. Lekce 8:cvičení, gramatický výklad: slovesa výsledkově modifikovaná, adverbiální komplement,čtení,
 • 10.Lekce 8: cvičení, konverzace: kolik je hodin.
 • 11. Lekce 9: cvičení, konverzace, gramatický výklad: slovesné numerativy, nepřímý předmět
 • 12. Lekce 10: cvičení, konverzace, gramatický výklad: porovnání a stupňování přídavných jmen, vedlejší věty podmiňovací
Literatura
  povinná literatura
 • Kol. autorů. Moderní čínština pro nesinology. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011.
  doporučená literatura
 • Náhradní obsah: Švarný, Oldřich a David Uher: Hovorová čínština. Úvod do studia hovorové čínštiny [Colloguial Chinese. An Introduction to the Chinese Language]. Olomouc: Univerzita Palackého 2001, 190 p. ISBN 80-244-0298-X.
 • UHER, David, Xuemin LIU a Jakub VYKOUKAL. Učebnice čínské konverzace. Vydání první. Praha: Leda, 2007. 223 stran. ISBN 9788073351090. info
 • Transkripce čínštiny. Edited by Hana Třísková. Praha: Česko-čínská společnost, 1999. xv, 104. ISBN 809025151X. info
  neurčeno
 • TŘÍSKOVÁ, Hana a Drahomír ILLÍK. Česko-čínská konverzace. Edited by Tchang Jün-ling Rusková. Praha: Academia, 1991. ISBN 8020003886. info
Výukové metody
Kurz je veden formou jazykových cvičení a vychází z učebnice Moderní čínština pro nesinology, která vznikla na Univerzitě Palackého je určena výhradně pro tento kurz. Důraz je kladen na rovnoměrné rozvíjení čtyř základních jazykových kompetencí: mluvení, čtení, psaní a poslech formou výkladu, cvičením a domácími úkoly.
Metody hodnocení
Úspěšné zakončení kurzu: dosáhnutí 75% celkového hodnocení
Celkové hodnocení:
Podmínka: docházka, domácí úlohy a příprava.
závěrečný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/KSCX02