RLBcB113 Hebrejština II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Simona Pöder Innerhofer, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Simona Pöder Innerhofer, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 G23
Předpoklady
! RLB113 Hebrejština II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s další gramatikou biblické hebrejštiny ve všeobecném, lingvistickém, literárním a historickém kontextu. Běhen hodin se posluchači seznámí s další gramatikou a slovní zásobou tohoto jazyka, budou si moci zkusit přečíst jednodušší pasáže z hebrejské Bible a také je přeložit.Velký důraz je kladen na procvičování gramatiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- číst snadnější biblické verše s vokalizací a překládat je;
- srovnat překlad těchto veršů s různými překlady do jiných jazyků;
- dohledat ve slovníku slovesa podle jejich kořene;
- ovládat elementární slovní zásobu;
- ovládat základní gramatická pravidla;
Osnova
  • Lekce budou rozděleny na gramatickou a literární část: • podstatná jména se zájmennými sufixy • předmět přímý • přivlastňovací zájmena • pravidelné sloveso v perfektu • pravidelné sloveso v imperfektu • rozpoznat slovní kořen u sloves a odvozovat od něj významy dalších slovesných tvarů. • participium aktivní a pasivní • imperativ • vztažné zájmeno • zájmenné sufixy a jejich použití v hebrejštině.
Literatura
  • WEINGREEN, J. Učebnice biblické hebrejštiny. Translated by Mlada Mikulicová - Josef Hermach. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 357 s. ISBN 8071843458. info
Výukové metody
Součástí výuky bude vysvětlení základní gramatiky biblické hebrejštiny, čtení a interpretace literárních textů. V hodinách budou časté diskuze a skupinová práce s překlady.
Metody hodnocení
Příprava na hodiny (interpretace textů, krátké překlady, čtení materiálů), 80% docházka. Závěrečný rozhovor se bude skládat z biblické pasáže, kterou si vybere student a poté z další, kterou vybere vyučující.
Informace učitele
Konzultace ve čtvrtky po předchozí emailové domluvě.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/RLBcB113