RSb007 Cvičení z ruského pravopisu

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Bumbálková (cvičící)
Garance
Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RSb007/01: St 12:00–13:40 D33, J. Bumbálková
RSb007/02: Út 12:00–13:40 C11, J. Bumbálková
Předpoklady
Znalost azbuky (tiskací i psací).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní semináře je procvičení pravopisných jevů formou nejrůznějších písemných i ústních cvičení (diktáty, doplňovací cvičení, konfrontační cvičení, opravy chybných textů apod.), přičemž se prověřuje schopnost argumentace řešení jednotlivých pravopisných problémů.
Cílem předmětu je upevnění dovedností správného písemného projevu v ruštině; rozšíření znalostí pravidel ruského pravopisu výběrem těch kapitol, které studentům působí obtíže; rozvíjení jazykové kompetence s použitím dříve osvojené slovní zásoby a poznatků z lingvistických disciplín (fonetické a morfologické jevy).
Kurz má e-learningovou podporu.
Výstupy z učení
Student:
- se seznámí s teoretickými principy správného psaní;
- si osvojí dovednosti správného psaní v ruštině.

Student bude schopen:
- aplikovat získané vědomosti v písemném projevu,
- vysvětlit psaní obtížných pravopisných jevů.
Osnova
 • Témata:
 • 1. Pravopis záporné částice ne u substantiv, adjektiv, participií a sloves.
 • 2. Psaní samohlásek po souhláskách ž, š, č, šč.
 • 3. Psaní samohlásek po c.
 • 4. Psaní měkkého a tvrdého znaku.
 • 5. Rozdělující tvrdý a měkký znak.
 • 6. Samohlásky i, y v kořenech slov, v předponách, příponách a koncovkách.
 • 7. Nepřízvučné souhlásky v kořenech slov.
 • 8. Nepřízvučné hlásky v předponách a příponách.
 • 9. Písmeno e.
 • 10. Písmeno j.
Literatura
  doporučená literatura
 • Russkij orfografičeskij slovar: okolo 180 000 slov. Pod red. V. V. Lopatina. 2 vyd., ispr. i dopoln. Moskva: Rossijskaja akaděmija nauk, Institut russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova, 2004. 960 s.
 • ВАЛГИНА, Нина Сергеевна et al. Правила русской орфографии и пунктуации. Москва: Изд. «Эксмо», 2009
 • BALCAR, Milan. Příručka ruského pravopisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 118 s. URL info
 • BALCAR, Milan. Orfografija, punktuacija i knižno-pis‘mennaja reč‘ russkogo jazyka. Edited by Leontij Vasil‘jevič Kopeckij. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979, 265 s. info
 • Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy. Edited by Bohuslav Havránek. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou cvičení (teoretické výklady vyučujícího jsou kombinovány se samostanou prací studentů). Studentům jsou ke každému probíranému tématu dány k dispozici e-learningové procvičovací úlohy a rozšiřující materiály (v e-learningové podpoře).
Metody hodnocení
Pravidelná účast na cvičeních. Závěrečný písemný test.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.