CJDY07 Doktorský seminář V

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Mgr. Michal Starke, Docteur es Lettres (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJDY07/01: Po 14:00–15:40 D31, K. Osolsobě
CJDY07/02: Út 14:00–15:40 D22, P. Kosek, O. Navrátilová
CJDY07/03: St 14:00–15:40 Virtuální místnost, M. Starke
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Doktorský seminář představuje (společně s dalšími doktorskými semináři) zásadní teoretický předmět doktorského studia českého jazyka. Je místem, kde se setkávají vyučující ústavu, hostující profesoři a doktorští studenti podobného odborného zaměření, kteří diskutují konkrétní lingvistické otázky. Doktorští studenti jsou tak seznamováni s poznatky současné jazykovědy a zároveň zdokonalují své schopnosti a kompetence, jako jsou prezentace výsledků vlastního bádání před odborným publikem, obhajoba názorů v odborné diskuzi nebo kritická interpretace (převážně cizojazyčné) odborné literatury.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
a) kriticky analyzovat odbornou literaturu,
b) identifovat objekt jazykovědné analýzy a aplikovat na jeho analýzu adekvátní metodologii,
c) prezentovat výsledky svého bádání,
d) vystupovat v odborné diskuzi,
e) obhajovat své názory v diskusi.
Osnova
  • Výuka je organizována v doktorských skupinách, které korespondují s klíčovými oblastmi výzkumu Ústavu českého jazyka: 1. synchronní lingvistika, 2. diachronní lingvistika, 3. korpusová a počítačová lingvistika. V semináři jsou diskutována různá témata v závislosti na specializaci jednotlivých studentů, na aktuálních výzkumných úkolech vyučujících účastnících se chodu semináře a na tématech přednášek zvaných hostů.
Literatura
  • Literatura pro doktorský seminář je předepsána individuálně.
Výukové metody
Četba (převážně cizojazyčné) odborné literatury, prezentace, diskuze.
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu stanovují jednotliví garanti doktorských skupin.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.