REMgr18 Byzantská říše za vlády dynastie Komnénovců (1081-1204)

Filozofická fakulta
jaro 2022

Předmět se v období jaro 2022 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámení studentů s velmi pestrým a zároveň důležitým obdobím byzantských dějin, kdy této říši vládli panovníci z dynastie Komnénovců. Studenti si osvojí informace o jednotlivých panovnících této dynastie, o problémech, kterým museli čelit, i o okolních státních útvarech v tomto období, které měly s Byzancí přátelské, neutrální, nebo nepřátelské vztahy. Také jim tato přednáška umožní pochopit období křižáckých výprav, avšak ne z pohledu poutníků a rytířů ze západní Evropy, ale spíše z pohledu Byzantinců, který se v mnohém od toho západního odlišoval. Budou zmíněny také církevní a kulturní odlišnosti mezi Východem a Západem stejně jako to, jaký měly tyto rozpory nakonec vliv a spoluvinu na dobytí Konstantinopole křižáky v průběhu IV. křižácké výpravy. Tento kurz tak poskytne studentům základní informace, aby mohli chápat historické pozadí mezi různými křesťanskými církvemi (pravoslavnou, římsko-katolickou atd.) v dnešní době.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- využívat rozšířené znalosti z kurzu Dějiny Byzance;
- znát podrobný přehled historických pramenů k tomuto období;
- detailně znát panovnický rod Komnénovců a bude ovládat všechna důležitá biografická data týkající se nejen komnénovských panovníků, ale i jejich blízkých příbuzných;
- zasadit historický vývoj Byzance do širšího kontextu evropských středověkých dějin.
Osnova
 • 1. Úvod, geografická poloha Byzance, charakteristika písemných pramenů k období vlády Komnénovců.
 • 2. Přátelé a nepřátelé Byzance koncem 11. století - Mantzikert.
 • 3.-4. Alexios I. Komnénos a jeho vláda.
 • 5. Byzantský přínos ke křižáckému hnutí - I. křižácká výprava.
 • 6.-7. Jan II. Komnénos a jeho vláda.
 • 8. Manuel I. Komnénos a jeho vláda 1 - II. křižácká výprava a Západ.
 • 9. Manuel I. Komnénos a jeho vláda 2 - Východ.
 • 10. Manuel I. Komnénos a jeho vláda 3.
 • 11. Andronikos Komnénos a nástup dynastie Angelovců.
 • 12. Přátelé a nepřátelé Byzance koncem 12. století - III. a IV. křižácká výprava.
Literatura
 • BRAND, C. M.: Byzantium confronts the West 1180-1204. Cambridge-Massachusets, Harvard University Press 1968.
 • Dějiny Byzance. Edited by Bohumila Zástěrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 529 s. ISBN 8020004548.
 • MAGDALINO, P.: The Byzantine Background to the First Crusade. Canadian Institute of Balkan Studies. Toronto 1996.
 • LAIOU, Angeliki E. a Cécile MORRISSON. The Byzantine economy. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xii, 270. ISBN 9780521615020.
 • HROCHOVÁ, Věra a Miroslav HROCH. Křižáci ve Svaté zemi. 2., upr. vyd. Praha: Mladá fronta, 1996. 289 s. ISBN 8020406212.
 • QUELLER, D. E. – MADDEN, T. F.: The fourth crusade. The conquest of Constantinople. Pennsylvania, University of Pennsylvania Press 1997.
 • MAGDALINO, Paul. The empire of Manuel I Komnenos, 1143-1180. 1st pbk. ed. Cambridge: Cambridge University, 2002. xix, 557. ISBN 0521526531.
 • HALDON, J.: Byzantium at War. 600-1453. London 2002.
 • KODER, J.: Der Lebensraum der Byzantiner. Graz-Wien-Köln, Verlag Styria 1984.
 • CIGAAR, K. N.: Western trawellers to Constantinople. The West and Byzantium 962-1204. Culture and political relations. Leiden - New York – Köln, Brill 1996.
 • HROCHOVÁ, V. – TŮMA, D.: Byzantská společnost (soubor byzantských reálií). Praha, UK 1991.
 • DUCELLIER, A.: Constantinople 1054-1261. Tête de la chrétienté, proie des Latins, capitale grecque. Paris, Ed. Autrement 1996.
 • HALDON, John F. Warfare, state and society in the Byzantine world, 565-1204. 1st pub. London: Routledge, 1999. x, 389. ISBN 185728495X.
 • ANGOLD, M.: The Byzantine Empire, 1025-1204: a political history. Londýn - New York 1984.
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/REMgr18