Ústav klasických studií

14211021 ÚKS FF

Zaměstnanci

Mimořádní profesoři


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce