C7195 Pokročilé praktikum z biochemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/5. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Lapčík (pomocník)
Mgr. David Novák (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 14:00–18:50 C15/211
Předpoklady
C4220 Biochemie - laboratorní cvičení C6200 Biochemické metody
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/24, pouze zareg.: 0/24, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/24
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem laboratorního kurzu je prakticky si vyzkoušet pokročilé biochemické metodiky. V rámci kurzu se studenti naučí samostatně provádět izolaci a separaci biomolekul (nukleové kyseliny, proteiny, nízkomolekulární látky), aplikovat metody pro stanovení aktivit enzymů, metody pro stanovení hladin mRNA a proteinů (qPCR, proteomika na bázi kvantitativní hmotnostní spektrometrie), práci s tkáňovými kulturami a moderními diagnostickými metodami, zpracovávat, statisticky vyhodnocovat a interpretovat získaná data.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - Provést nativní elektroforézu a stanovit enzymovou aktivitu - Izolovat proteiny z nádorových buněčných linií a stanovit celkovou koncentraci proteinu - Provést štěpení proteinů trypsinem a purifikovat získané peptidy v rámci proteomického experimentu - Provést databázové prohledávání proteomických LC-MS/MS dat, statisticky vyhodnotit a interpretovat výsledky - Provést molekulární klonování - Izolovat RNA z biologického materiálu - Provést reverzní transkripci - Provést qPCR a vyhodnotit data - Provést PCR-RFLP analýzu - Provádět kritické hodnocení získaných dat
Osnova
  • Úloha A: Analýza izoenzymů askorbát peroxidasy pomocí nativní PAGE a aktivity phenylalanin-amoniak lyasy Úloha B: Porovnání proteotypů nádorových buněčných linií pomocí kvantitativní hmotnostní spektrometrie Úloha C: Klonování PCR produktu do plasmidu Úloha D: Identifikace neznámého elicitinu na základě jeho aktivity Úloha E: Identifikace jednotlivých druhů václavek ze vzorku půdy
Literatura
  • Návody ke cvičením - viz Studijní materiály
Výukové metody
Laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Student musí absolvovat všechny úlohy a odevzdat z nich požadované protokoly.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/C7195