C7300 Methods of chemical research - laboratory course

Faculty of Science
Autumn 2009
Extent and Intensity
0/0/6. 6 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Blanka Vrbková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc. (seminar tutor)
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (seminar tutor)
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. (seminar tutor), Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D. (deputy)
prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (seminar tutor)
doc. RNDr. Jiří Toužín, CSc. (seminar tutor)
prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (seminar tutor)
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
Faculty of Science
Timetable
Wed 7:00–12:50 Kontaktujte učitele
 • Timetable of Seminar Groups:
C7300/ANAL: No timetable has been entered into IS. K. Novotný
C7300/ANBI_BIOCH_BIOM: No timetable has been entered into IS. O. Janiczek
C7300/ANOR_MATR: No timetable has been entered into IS. J. Toužín
C7300/ORGA: No timetable has been entered into IS. P. Kubáček
Prerequisites
C5060 Methods of Chemical Research I is recommended.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 21 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
In the laboratory exercise students will be acquainted with practical features and basic applications of the methods listed in syllabus.
Syllabus
 • Methods included:

  Electrothermal atomic absorption spectrometry.
 • Liquid chromatography.
 • Isotachoelectrophoresis.
 • Electrophoresis on polyacrylamide gel.
 • Gas chromatography.
 • EPR spectroscopy.
 • Electrochemical methods.
 • Atomic emission spectrometry.
 • X-ray structural analysis.
 • Near- and mid-infrared spectroscopy.
 • Mass spectroscopy.
 • NMR spectroscopy.
 • Thermal analysis.
 • Fluorescence spectroscopy – effect of environment.
Literature
Teaching methods
Individually supervised laboratory course.
Assessment methods
Twelve exercises have to be completed according to the schedule.
Details on http://cheminfo.chemi.muni.cz/chem_sekce/predmety/C7300/index.htm
Credit completion on the base of participation and protocol processing.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Učitelé předmětu se obrací na studenty, kteří uvažují o zápisu C7300, se zdvořilou žádostí, aby se rozhodli a zapsali nejpozději do začátku výuky v PS; pozdější zápisy mohou značně komplikovat organizaci předmětu.
Information on course enrolment limitations: předmět není možné zapsat v bakalářském programu; v pětiletém magisterském programu je možné předmět zapsat nejdříve ve 4. ročníku
Teacher's information
http://cheminfo.chemi.muni.cz/chem_sekce/predmety/C7300/index.htm
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2009/C7300