C7880 Nové směry v bioanalytické chemii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (přednášející)
Mgr. Marta Pelcová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:50 B11/335
Předpoklady
( C4182 Biochemie II || C3580 Biochemie ) && ( C6200 Biochemické metody || C6260 Metody separace proteinů || C4830 Instrumentální biochem. metody )
Základní znalosti z přednášky z obecné biochemie a metod chemického abiochemického výzkumu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem této přednášky je, aby studenti získali znalosti o separačních metodách využívaných v biochemii a molekulární biologii při separaci makromolekul (proteinů, nukleových kyselin). První část je věnována elektromigračním metodám. Druhá část je věnována chromatografickým metodám a třetí část Field Flow Fractionaci, superkritické fluidní chromatografii a hmotové spektroskopii.
Výstupy z učení
Předmět přináší informaci o nejnovějších trendech v současné bioanalytické chemii, a to v genomice, transkriptomice, proteomice, metabolomice a dalších omických disciplínách. Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen nejenom teoreticky porozumět, ale i především prakticky aplikovat tyto nove metody ve vlastní vědecké práci v rámci bakalářské, diplomové či doktorské práce a následně v rámci svého zaměstnání.
Osnova
 • A.Elektromigrační metody 1. Úvod do elektromigračních metod
 • 2. Kapilární zónová elektroforéza
 • 3. Izotachoforéza
 • 4. Afinitní elektroforéza
 • 5. Detekce bílkovin po elektroforéze
 • 6. Blotting
 • 8. Elektroforéza nukleových kyselin
 • B.Field Flow Fractionation
 • C.Chromatografické metody
 • 1. Mikrokolonová kapalinová chromatografie
 • 2. Plynová chromatografie a GC MS
 • 3. Superkritická fluidní chromatografie a extrakce
 • D. Hmotová spectrometrie
 • E. Aplikace afinitních interakcí při purifikaci bílkovin
Literatura
 • SNYDER, Lloyd R., Joseph Jack KIRKLAND a Joseph L. GLAJCH. Practical HPLC method development [Snyder, 1997]. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1997. xxvi, 765. ISBN 0-471-00703-X. info
 • KITSON, F. G., B. S. LARSEN a C. N. MCEWEN. Gas Chromatography and Mass Spectrometry, A Practical Guide. San Diego: Academic Press, 1996. ISBN 0-12-483385-3. info
 • WEISS, Joachim. Ion chromatography. 2nd ed. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft, 1995. 465 s. ISBN 3-527-28698-5. info
 • ROTHE, Gunter M. Electrophoresis of enzymes : laboratory methods. Berlin: Springer-Verlag, 1994. 307 s. ISBN 3540581146. info
 • Handbook of capillary electrophoresis. Boca Raton: CRC Press, 1994. 649 s. ISBN 0-8493-8690-X. info
 • Protein blotting : a practical approach. Edited by Bonnie S. Dunbar. Oxford: Oxford University Press, 1994. 242 s. ISBN 0199634378. info
 • KUHN, Reinhard a Sabrina HOFFSTETTER-KUHN. Capillary electrophoresis : principles and practice. Berlin: Springer-Verlag, 1993. x, 375 s. ISBN 3-540-56434-9-. info
 • LI, Sam F. Y. Capillary electrophoresis : principles, practice and applications. Amsterdam: Elsevier, 1993. 582 s. ISBN 0444815902. info
 • FORET, František, Ludmila KŘIVÁNKOVÁ a Petr BOČEK. Capillary zone electrophoresis. Weinheim: VCH Publishers, 1993. 346 s. ISBN 3-527-30019-8. info
 • LINDSAY, Sandie. High performance liquid chromatography. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 1992. xxii, 337. ISBN 0-471-93180-2. info
 • ANDREWS, Anthony T. Electrophoresis : theory, techniques and biochemical and clinical applications. 1st pub. Oxford: Clarendon Press, 1990. xv, 452 s. ISBN 0-19-854632-7. info
 • Gel electrophoresis of proteins : a practical approach. Edited by B. D. Hames - D. Rickwood. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1990. xviii, 383. ISBN 0199630755. info
 • High performance liquid chromatography in biotechnology. Edited by William S. Hancock. New York: John Wiley & Sons, 1990. 564 s. ISBN 0471825840. info
 • MIKEŠ, O. High-performance liquid chromatography of biopolymers and biooligomers. P. B, separation of individual compound classes. Amsterdam: Elsevier, 1988. 721 s. ISBN 0444430342. info
Výukové metody
Dvouhodinové přednášky budou prezentovány interními a externími specialisty pro dané oblasti.
Metody hodnocení
Zkouška probíhá písemnou formou. Studenti dostávají test zahrnující otázky z přednášených technik separace makromolekul. Doba testu je 1 hodina. Klasifikace je A-F respektive "prospěl" nebo "neprospěl". Zkoušející doc. Janiczek.
Informace učitele
http://orion.chemi.muni.cz/biochem/student.htm
Na přednáškách se podílí přední odborníci z Ústavu analytické a instrumentální chemie AV ČR a Biofyzikálního ústavu AV ČR.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C7880