F7040 Quantum electrodynamics

Faculty of Science
Autumn 1999
Extent and Intensity
4/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Zdeněk Kopecký, Dr. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Department of Theoretical Physics and Astrophysics - Physics Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Relativistické rovnice vektorových polí. Kvantová teorie volného elektronu: spinory, Diracova rovnice, elektrony a positrony - Diracova a Feynmanova interpretace. Propagátor v časoprostorové a impulzové representaci. Kvantová teorie volného elektromagnetického pole, koherentní stavy. Invariantní teorie poruch. Kvantová elektrodynamika - obecný formalismus: propagátory, Feynmanovy diagramy a pravidla pro počítání s nimi. Feynmanovy diagramy prvního a druhého řádu: Comptonův rozptyl, anihilace páru elektron-positron, polarizace vakua a vlastní energie elektronu. Exaktní propagátory a vrcholová funkce. Dysonova rovnice. Wardovy identity.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, spring 2012 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 1999, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn1999/F7040