M5110 Matrix Theory

Faculty of Science
Autumn 1999
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. (lecturer)
Mgr. Jiří Zelinka, Dr. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc.
Department of Mathematics and Statistics - Departments - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc.
Prerequisites (in Czech)
M2110
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Maticová analýza Různé typy zobecněných inverzí (zobecněná inverze, reflexivní zobecněná inverze, Moore--Penroeova inverze, zobecněná inverze symetrických matic) QR rozklad Metoda nejmeších čtverců pro systém lineárních rovnic Symetrický problém vlastních hodnot (rozklady, symetrická QR algoritmus, Jacobiho metody) Nesymetrický problém vlastních hodnot (vlastnosti a rozklady Hessenbergovy a reálné Schurovy formy, mocninné matice) Lanczova metoda Funkce matic (Langrange--Sylvestrův interpolační polynom, hodnoty funkce na spektru matice, základní formule pro hodnotu funkce v matici, řady matic, některé vzorce
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2003, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2013, Autumn 2015, autumn 2017.
  • Enrolment Statistics (Autumn 1999, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn1999/M5110