Bi8175 Ekologie rašelinišť

Faculty of Science
Autumn 2002
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Přehled hlavních morfologických, hydrologických a trofických typů rašelinišť a podobných biotopů (prameniště, rašelinné louky), abiotické a biotické procesy, rašelinná vegetace a její ovlivnění hlavními environmentálními faktory.
Syllabus (in Czech)
  • 1) Specifika rašelinišť mezi mokřadními biotopy 2) Rašeliniště jako životní prostředí, jejich vývoj 3) Hlavní typy rašelinišť a jejich rozšíření 4) Hydrologie rašelinišť 5) Organogenní sedimenty 6) Hlavní gradienty ovlivňující vegetaci rašelinišť 7) Hlavní živiny v rašeliništích a jejich přístupnost 8) Rašeliniště jako ekosystémy (produkce, fauna, globální aspekty) 9) Biotické interakce na rašeliništích 10) Vegetace rašelinišť a možnosti její analýzy 11) Bioindikace stanovištních poměrů na rašeliništích 12) Využití a ochrana rašelinišť
Literature
  • Dierssen K. & B. (2001): Ökosysteme Mitteleuropas aus geobotanischer Sicht. Band 2, Moore, Ulmer, Stuttgart.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2004, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2010, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2002/Bi8175