C9500 Užitá chemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2002
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Znalost chemie na úrovni gymnázia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Aplikace prvků, chemických sloučenin a jejich směsí lidskou populací.
Osnova
  • Surovinová základna chemie. Materiály (keramika, sklo, stavební materiály, hutní materiály a materiály pro elektrotechniku). Plasty, výroba monomerů, typy polymerací, druhy plastů, aplikace. Ochrana proti korozi, koroze kovů, stárnutí plastů, stabilizace. Paliva, výroba tuhých, kapalných a plynných paliv, jejich aplikace. Maziva. Výbušiny. Základní pojmy, typy, aplikace. Tenzidy, principy účinku, základní typy, ionogenní a neionogenní tenzidy. Jejich výroba. Prací a mycí proces. Pomocné prostředky, detergenty, solubilizátory, smáčedla, emulgátory, stabilizátory. Leštidla a pasty. Kosmetické prostředky. Barviva a pigmenty, strukturní principy, typy, barvící procesy, výroba základních typů, optická bělidla a zjasňovače. Nátěrové hmoty, laky, barvy, emaily, tmely, fermeže. Léčiva, rozdělení, struktura a účinek, přehled léčiv. Fytoefektory, pesticidy, růstové stimulátory, výživa rostlin.
Literatura
  • PICHLER, Jiří. Užitá chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 254 s. ISBN 8021020164. info
  • PICHLER, Jiří. Základní chemické výroby : (organická část). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 99 s. ISBN 8021017570. info
  • PICHLER, Jiří. Chemická technologie základních organických látek. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 102 s. ISBN 802100553X. info
  • PICHLER, Jiří. Chemie ve společnosti. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 199 s. ISBN 8021003642. info
  • PICHLER, Jiří. Technologie základních organických látek, tenzidy, barviva a pigmenty. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 81 s. info
  • PICHLER, Jiří. Fyziologicky aktivní látky. 1. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1986. 94 s. info
Metody hodnocení
Přednáška, ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.