XS100 Teacher and school administration

Faculty of Science
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Jiří Herman, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Peter Krupka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Timetable
Wed 16:00–17:50 G_Jarošova
Prerequisites (in Czech)
KREDITY_MIN ( 150 ) || PROGRAM ( N - FY ) || PROGRAM ( N - CH ) || PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - GE ) || PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - MA ) || SOUHLAS
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 15 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
  • 1. Systém základního a středního školství v ČR
  • 2. Pracovně právní záležitosti učitelské profese
  • 3. Vztahy začínajícího učitele s žáky, kolegy a rodiči
  • 4. Pedagogická dokumentace
  • 5. Předmětové komise
  • 6. Učitel a mimoškolní aktivity žáků
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2006/XS100