C7195 Pokročilé praktikum z biochemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2010 - akreditace
Rozsah
0/5/0. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
Předpoklady
C4220 Biochemie - laboratorní cvičení C6200 Biochemické metody
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem laboratorního kurzu je prakticky si vyzkoušet nejpoužívanější biochemické metodiky. V rámci tohoto kurzu se studenti naučí samostatně provádět: separaci a izolaci biomolekul (proteiny, nukleové kyseliny, nízkomolekulární látky), purifikaci biomolekul (afinitní chromatografie), měření interakcí mezi biomolekulami, metody pro stanovení aktivit enzymů, imunochemické metody, práce s tkáňovými kulturami, moderní diagnostické metody.
Osnova
  • Klonování genu FerB do plasmidu pGEM T-Easy Identifikace jednotlivých druhů václavek z půdy pomocí nested PCR-RFLP analýzy Stanovení změny exprese genu pro PR1a protein Studium změn v proteomu tabáku během obranné reakce pomocí dvourozměrné elektroforézy Identifikace glykoproteinů krevního séra pomocí SDS-PAGE a Western blot analýzy Detekce izoenzymů askorbát peroxidasy a peroxidasy pomocí nativní PAGE Izolace enzymu FerB z buněk Paracoccus denitrificans Studium interakce ligand-protein
Literatura
  • Návody ke cvičením - viz Studijní materiály
Výukové metody
Laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Před každým cvičením se píše test ověřující připravenost studenta na danou úlohu. Student musí absolvovat všechny úlohy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.