G7671 Geological Research of underground construction

Faculty of Science
Autumn 2010 - only for the accreditation
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (lecturer), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (deputy)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Prerequisites (in Czech)
( G1020 Physical geology I || G1021k Physical geology || G1021 Physical geology ) && ( G3081k Methods of Geological Research || G3081 Methods of Geological Research )
Znalost základů poznávání hornin, schopnost pracovat s geologickým kompasem a tvorby geologických map a řezů, prostorová představivost.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 21 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/21, only registered: 0/21, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/21
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět shrnuje hlavní metody geologické dokumentace geologických průzkumných děl (vrty, kopané sondy, štoly…), podzemních staveb (tunely, šachtice, štoly apod.) a základy důlního mapování. Současně je seznámen se současnými právními předpisy a práce s technickými normami vázanými na práci s geologickými informacemi. Student by po absolvování předmětu měl samostatně zvládnout zpracování dokumentace a vypracování důlních map a řezů.
Syllabus (in Czech)
  • Metody geologické dokumentace vrtných prací, geologických průzkumných sond, horizontálních důlních děl, čeleb, vertikálních a úpadních důlních děl. Fotografování v podzemí. Konstrukce důlních map a řezů. Geotechnické normy a předpisy v geologické praxi u podzemních prací – ČSN 731001, ČSN 73 3050, ČSN EN ISO 14688, ČSN EN ISO 14689, ČSN EN 1997, ČSN 73 7501, Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) a návazné předpisy, báňské předpisy. Specifika práce geologa při budování podzemních staveb.
Literature
    recommended literature
  • SCHEJBAL, Ctirad. Metodologie geologického průzkumu. Košice: Vienala, 2003. 245 s. ISBN 80-88922-73-9. info
  • KUŽVART, Miloš and Miloslav BÖHMER. Vyhledávání a průzkum ložisek nerostných surovin. 1. vyd. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1972. 429 s. info
  • HÁJEK, Josef. Metody geologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 192 s. info
  • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
  • MELICHAR, Rostislav. Metody strukturní geologie : orientační analýza. Vyd. 1. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1991. 180 s. ISBN 8021003197. info
Teaching methods
Lectures and practical class exercises.
Assessment methods
test
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
Information on the per-term frequency of the course: Bude otevřen v podzimním semestru 2010/2011.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, spring 2012 - acreditation, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.