G4221 Geoscience Documentation of Territory

Faculty of Science
Spring 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 11 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (lecturer)
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (lecturer)
Mgr. Adam Říčka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: Ing. Jana Pechmannová
Supplier department: Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
! NOW ( G4231 Course of Geological Document. ) && ( G3081k Methods of Geological Research || G3081 Methods of Geological Research )
Základním předpokladem je absolvování předmětu Metody praktické geologie a mapování, bez znalostí z tohoto předmětu rozhodně nelze kurz úspěšně zvládnout (zásady mapování, sestavení zprávy, vyhodnocení kompasových dat atd.). Předpokládají se dále znalosti z poznávání horninotvorných minerálů a hornin (základní znalosti z předmětu Petrologie) a určování hlavních strukturních prvků (Strukturní geologie a geotektonika).
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 38 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Geological mapping on selected territory.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to do practical geological documentation in a field, finalize geological map and described geological features of the selected area in a final report.
Syllabus
 • Reconnaissance .
 • Profile mapping.
 • Parallel mapping.
 • Map and report finalization.
 • Result defence.
Literature
 • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
 • HÁJEK, Josef. Metody geologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 192 s. info
 • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA and Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
 • SMITH, Mike J., Paolo PARON and James S. GRIFFITHS. Geomorphological mapping :methods and applications. Amsterdam: Elsevier, 2011. ISBN 9780444534460. info
Teaching methods
practical mapping in a field, individual work (with instructors)
Assessment methods
Defence of the final report.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: kurz je stanoven na 17.-30.5.2015.
Information on the extent and intensity of the course: 2 týdny.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2024/G4221