G4221 Course of Geological and Hydrogeological Mapping

Faculty of Science
Spring 2006
Extent and Intensity
0/0. 9 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (seminar tutor)
RNDr. Jiří Rez, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: Běla Hrbková
Prerequisites (in Czech)
! G4220 Kurz geologického a hydrogeologického mapování &&( G3080 Methods of Geological Research || G3081 Methods of Geological Research )
Základním předpokladem je absolvování předmětu Metody praktické geologie a mapování, bez znalostí z tohoto předmětu rozhodně nelze kurz úspěšně zvládnout (zásady mapování, sestavení zprávy, vyhodnocení kompasových dat atd.). Předpokládají se dále znalosti z poznávání horninotvorných minerálů a hornin (základní znalosti z předmětu Petrologie) a určování hlavních strukturních prvků (Strukturní geologie a geotektonika).
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 37 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Praktické provedení mapování na zvoleném území
Syllabus
  • Rekognoskační tůrování.
  • Příčné tůrování.
  • Podélné tůrování.
  • Zhotovení čistopisné mapy a zprávy.
  • Obhajoba výsledků.
Literature
  • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
  • HÁJEK, Josef. Metody geologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 192 s. info
  • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA and Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
Assessment methods (in Czech)
Obhajoba závěrečné zprávy.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 19D.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2006/G4221