C9002 Oborový seminář z biochemie III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 12:00–13:50 B11/205
Předpoklady
Studenti magisterských a doktorských studijních programů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zprávy o postupu a prezentace výsledků disertačních prací. Informace z literatury o nejnovějších výsledcích a vývoji v oboru. Referátové zpracování přehledných článků. Přednášky zvaných expertů v daném oboru.
Výstupy z učení
Diplomanti budou schopni:
-učit se posoudit náročné výzkumné projekty;
-kriticky přistupovat k výsledkům vědecké práce;
-slyšet přední domácí i světové experty z oblasti biochemie a příbuzných oborů.
Osnova
  • Aktuální program se mění pro každý semestr a je založen na prezentacích doktorských studentů a zvaných expertů.
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
Výukové metody
Přednášky zvaných expertů z biochemických a příbuzných oborů, prezentace doktorských studentů a následná diskuse studentů.
Metody hodnocení
Diskuse v hodině po prezentaci odborníků. Zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
dle oboru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.