C9002 Oborový seminář z biochemie III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (cvičící)
doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Studenti magisterských a doktorských studijních programů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zprávy o postupu a prezentace výsledků disertačních prací. Informace z literatury o nejnovějších výsledcích a vývoji v oboru. Referátové zpracování přehledných článků. Přednášky zvaných expertů v daném oboru.
Výstupy z učení
Diplomanti budou schopni:
-učit se posoudit náročné výzkumné projekty;
-kriticky přistupovat k výsledkům vědecké práce;
-slyšet přední domácí i světové experty z oblasti biochemie a příbuzných oborů.
Osnova
  • Aktuální program se mění pro každý semestr a je založen na prezentacích doktorských studentů a zvaných expertů.
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
Výukové metody
Přednášky zvaných expertů z biochemických a příbuzných oborů, prezentace doktorských studentů a následná diskuse studentů.
Metody hodnocení
Diskuse v hodině po prezentaci odborníků. Zápočet.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
dle oboru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/C9002