Ústav biochemie

14313050 ÚBioch PřF

Zaměstnanci

Odborní asistenti


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce