FC210 Advanced Quantum Field Theory

Faculty of Science
Autumn 2019
Extent and Intensity
3/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Klaus Bering Larsen, Ph.D. (lecturer)
prof. Rikard von Unge, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Rikard von Unge, Ph.D.
Department of Theoretical Physics and Astrophysics - Physics Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. Rikard von Unge, Ph.D.
Supplier department: Department of Theoretical Physics and Astrophysics - Physics Section - Faculty of Science
Timetable
Tue 13:00–15:50 FLenc,03028
Prerequisites
Passing of previous basic courses on classical and quantum statistical physics and thermodynamics.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Tento kurz nabízí ucelený úvod do metod a myšlenek moderní kvantové teorie pole. Základním užitým nástrojem je dráhový integrál, který je zde podrobně zaveden a diskutován. Důraz je kladen na explicitní výpočty, které jsou detailně prováděny během celého kurzu. Na konci kurzu zvládne student formalismus dráhového integrálu, ale také bude ovládat koncept renormalizace, efektivní teorii pole, instantony a další.
Learning outcomes
After finishing this course the student will: - understand the path integral as the basic calculational tool in QFT - perform basic calculations of correlation functions for scattering amplitudes - understand the uses renormalization - be familiar with the concept of effective field theory - be able to calculate also with fermions - understand the role of symmetry in path integrals - be an expert on the path integral treatment of gauge theories - understand gauge-fixing, ghosts and the role of BRST symmetry - be familiar with background field quantization - have experience with exact solutions and non-perturbative phenomenon of Yang-Mills theory
Syllabus (in Czech)
  • 1. Dráhový integrál pro volná a interagující pole, perturbační teorie, rozvoj diagramů, korelační funkce, rozptylové amplitudy 2. Smyčkové korekce pro propagátory a vrcholy, efektivní akce, renormalizace 3. Explicitní výpočty pro skalární pole, rozměrová regularizace 4. Renormalizační grupa, efektivní teorii pole 5. Spinory, grassmanovy proměnné, dráhové integrály fermionů 6. Explicitní výpočty pro fermiony 7. Globální a lokální symetrie, kalibrační invariance, fixace kalibrace, duchové, BRST 8. Explicitní výpočty v neabelovské kalibrační teorii 9. Metoda pole na pozadí 10. Solitony, monopóly, instantony, Wilsonovy smyčky
Literature
    recommended literature
  • SCHWARTZ, Matthew Dean. Quantum field theory and the standard model. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. xviii, 850. ISBN 9781107034730. info
  • ZEE, A. Quantum field theory in a nutshell. 2nd ed. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2010. xvi, 576. ISBN 9780691140346. info
  • SREDNICKI, Mark Allen. Quantum field theory. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xxi, 641. ISBN 9780521864497. info
  • PESKIN, Michael E. and Daniel V. SCHROEDER. An introduction to quantum field theory. Cambridge, Mass.: Perseus books, 1995. xxii, 842. ISBN 0201503972. info
  • ITZYKSON, Claude and Jean-Bernard ZUBER. Kvantovaja teorija polja. T. 1 : Quantum field theory : a modern introduction (Souběž.). Moskva: Mir, 1984. 448 s. info
Teaching methods
Lectures, exercises
Assessment methods (in Czech)
Handed in solved problem sets and oral exam
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
General note: L.
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2010, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2016, Spring 2017.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2019/FC210