FRFD03 Diploma thesis III

Faculty of Science
autumn 2021
Extent and Intensity
0/0/10. 6 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
Department of Condensed Matter Physics - Physics Section - Faculty of Science
Contact Person: Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.
Supplier department: Department of Condensed Matter Physics - Physics Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
FRFD02 Diploma thesis II && NOW ( FRFD13 Seminary for Diploma thesis II )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Diplomová práce v programu Radiologická fyzika je zpravidla zaměřena na vyřešení výzkumného úkolu souvisejícího s fyzikálními aspekty některé z metod využívaných v radioterapii, rentgenové diagnostice, nukleární medicíně. Kurz vede studenta k hlubšímu porozumění zvolené problematice, rozvijí jeho schopnost samostatně řešit výzkumné problémy střední obtížnosti (typicky získat relevantní experimentální data, interpretovat je a vyvodit z výsledků práce závěry) a vede studenta k sepsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ní kladené.
Learning outcomes (in Czech)
Absolvování tohoto kurzu a kurzů Diplomová práce I, Diplomová práce II a Diplomová práce IV zajistí, že student odevzdá ve stanoveném termínu diplomovou práci, která je podle názoru vedoucího způsobilá k obhajobě.
Syllabus (in Czech)
  • Individuální konzultace s vedoucím práce.
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace s vedoucím práce.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet je udělen za úspěšný postup v přípravě práce.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2021/FRFD03